Polityka prywatności

Korzystanie ze strony karson.pl jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany, w związku, z czym prosimy o okresowe sprawdzanie, czy w znanych Państwu warunkach nie nastąpiły zmiany.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie zgromadzone na stronie karson.pl dane osobowe służą wyłącznie do indywidualnego użytku Klientów, do uzyskania informacji o ofercie firmy, produktach lub akcjach promocyjnych. Firma Karson Technology Piotr Czarny gwarantuje Państwu, że Wasze dane będą traktowane jako poufne, wykorzystane wyłącznie dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie użytkownik wnioskuje lub w sposób dozwolony przepisami obowiązującego prawa.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na stronie internetowej karson.pl są chronione prawem autorskim należącym do Karson Technology Piotr Czarny. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych na stronie karson.pl danych w całości lub we fragmentach bez zgody Karson Technology Piotr Czarny jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

Cookies

Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.

Odpowiedzialność

Strona internetowa karson.pl została opracowana z największą starannością. Mimo to firma Karson Technology Piotr Czarny nie może zagwarantować, że zawarte na stronie informacje są w pełni poprawne. Karson Technology Piotr Czarny wyklucza możliwość ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio na skutek korzystania ze strony, o ile nie są one wynikiem ewidentnej niedbałości lub zamierzonych działań firmy. Karson Technology Piotr Czarny nie odpowiada za treść zewnętrznych odnośników ani za treści umieszczane na forach lub wpisywane na czacie.

Firma Karson Technology Piotr Czarny nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na systemy lub zastosowania, w których zostały wykorzystane jej produkty. Zapis ten natomiast nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za jakość samego produktu.

Zmiany polityki prywatności

Karson Technology Piotr Czarny zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.