Smart City – inteligentne miasto

W środowisku akademickim Smart City definiuje się jako wizję rozwoju miast, aby w bezpieczny sposób zintegrować technologię informacyjną i komunikacyjną (ICT) oraz Internet rzeczy (IoT) w celu zarządzania zasobami miasta. W rzeczywistości jednak Smart City może oznaczać wiele różnych rzeczy. Niezależnie od różnic, prawie każdy program Smart City ma jeden (lub kombinację) następujących celów:

  • bezpieczeństwo – zmniejszenie liczby wypadków, obrażeń, ofiar śmiertelnych i czasów odpowiedzi pogotowia ratunkowego,
  • zrównoważony rozwój – zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń,
  • wydajność – poprawa funkcjonowania miasta i logistyki w celu zrównoważenia kosztów,
  • równość – tworzenie programów wsparć dla obszarów, gdzie warunki życia są niższe,
  • zaangażowanie – poprawa zaangażowania obywateli i interakcji społecznych.

Oprócz powyższych celów funkcjonalnych inicjatywy Smart City mogą obejmować różny stopień wdrożenia technologii. Od prostej mapy rozwoju centrum miasta po skomplikowane rozmieszczenie czujników Bluetooth (czujniki nacisku osi) do śledzenia natężenia ruchu wszystkich pojazdów ale też rowerzystów czy pieszych. W niemal każdym przypadku dane z czujników mają kluczowe znaczenie dla skutecznej strategii inteligentnego miasta. Smart city to nie tylko urządzenia, lecz inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, na które władze miasta coraz częściej się decydują. Przyczynia się to do polepszenia warunków życiowych. Ośrodek badawczy MIT postrzega smart city jako cyfrowy organizm, który ma sieć telekomunikacyjną jako nerwy, inteligencję jako mózg, czujniki i znaczniki jako narząd zmysłu oraz oprogramowanie jako wiedza i kompetencja poznawcza.

Smart city wykorzystuje dużo projektów, które mają zapewnić publiczną sieć WiFi, inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, czyli zmianę świateł w oparciu o rzeczywisty obraz natężenia ruchu drogowego oraz wykorzystanie big daty, czyli dużego zbioru danych. Dodatkowo smart city pozwala na identyfikacje zmian w nawierzchni, rozpoznawanie warunków pogodowych, średnią prędkość na drogach czy też wpływa na zmianę organizacji ruchu w miejscach, które są uznawane przez kierowców za niebezpieczne.

Z jakich inteligentnych zestawów danych miejskich możesz skorzystać?

Czujniki nacisku osi

Warunki drogowe

Automatyczna identyfikacja dziur i innych uszkodzeń, czy złych warunków nawierzchni. Zagregowane dane akcelerometru z osią pionową są analizowane niemal w czasie rzeczywistym, aby wskazać obszary wymagające konserwacji lub naprawy dróg. Dane te można zintegrować bezpośrednio z miejskimi pracami publicznymi i/lub działami utrzymania dróg w celu zautomatyzowanej wysyłki i zleceń pracy.
Wizja zero

Ruch uliczny

Określenie średniej prędkości na wszystkich drogach w mieście bez względu na porę dnia. Identyfikacja wąskiego gardła i/lub odcinków dróg, gdzie nadmierna prędkość może stanowić szczególny problem (okolice szkół, przedszkoli czy innych miejsc użyteczności publicznej). Monitorowanie efektów nowego oznakowania i/lub planowania natężenia ruchu w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Optymalizowanie ruchu w sezonach budowlanych i w trakcie innych zakłóceń ruchu (wypadki, kolizje).

Smart city

Niebezpieczne jezdnie i skrzyżowania

Podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Identyfikacja najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań czy odcinków dróg, również w oparciu o warunki drogowe, które przyczyniają się do częstego występowania kolizji, wypadków lub innych awarii. Zebrane informacje mogą stanowić punkt wyjścia dla tworzenia kampanii społecznych budujących świadomość wśród wszystkich użytkowników dróg.

Pogoda na drodze

Uzyskiwanie wglądu w warunki pogodowe na wszystkich głównych drogach. Zidentyfikuj Identyfikowanie potencjalnych miejsc występowania gołoledzi lub obszarów o wysokiej temperaturze, które mogą doprowadzić do wyboczenia lub pęknięć nawierzchni. Aktywnie powiadamianie innych użytkowników dróg o korkach lub niebezpiecznych warunkach drogowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Transport miejski
Smart city

Planowanie infrastruktury
dla pojazdów elektrycznych

Lokalizacja stacji ładowania na podstawie rzeczywistego ruchu pojazdów elektrycznych. Wykorzystanie możliwości generowania przychodów i zwiększenie zasięgu swojej miejskiej floty pojazdów elektrycznych.

Smart city

Kongestia drogowa

Identyfikacja głównych arterii komunikacyjnych i handlowych w mieście. Symulowanie skutków zamykania dróg i zakłóceń ruchu oraz przeprowadzanie analizy scenariuszy, dla potwierdzenia lub wykluczenia wstępnych prognoz.

Czujniki nacisku osi

Parking

Identyfikacja problemów z miejscami parkingowymi i dostosowanie oznakowania poprawiającego płynność ruchu. Wskazanie alternatywnych miejsc parkingowych.

Czym jest inteligentny transport miejski?

Jest to przede wszystkim analizowanie danych dotyczących natężenia ruchu, średniej prędkości na danym odcinku drogi oraz ciągłe monitorowanie ewentualnych utrudnień lub niebezpieczeństw na drogach. Co więcej, źle rozmieszczone ścieżki rowerowe lub pasy dla pieszych mogą być przyczyną częstszego występowania kolizji, wypadków czy chociażby utrudnień w ruchu. Transport miejski zmienia się na inteligentny poprzez komunikacje. Ty, jako obywatel możesz zgłaszać swoje uwagi oraz przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Pozytywną zmianą w transporcie miejskim byłoby również wprowadzenie pojazdów elektrycznych, które ograniczą spalanie.

Wizja zero – czyli czego powinniśmy się uczyć od Szwedów

W 1997 roku w Szwecji po raz pierwszy wprowadzono projekt o nazwie „wizja zero”. Nazwa wzięła się od głównego zamysłu, czyli zero wypadków zero ofiar. Działania, jakie zostały podjęte przez władze to zwiększenie edukacji dotyczącej przepisów drogowych oraz skutków wypadków. Wizja zero zakłada, iż w 2050 roku wypadki drogowe będą sporadyczne, w porównaniu do obecnego ich stanu. Projekt uznaje fakt, że człowiek nie jest idealny, a jego czyny nie zawsze są dobre. Jednak ciągła praca nad sobą oraz edukacja dotycząca ruchu drogowego skutecznie przyczyniają się do wyeliminowania popełnianych błędów. Są nimi m.in.: bycie zmęczonym podczas prowadzenia auta, rozmowy telefoniczne oraz problemy ze wzrokiem. Wizja zero opiera się na współpracy kierowcy oraz innych osób, które przyczyniają się do bezpieczeństwa na drogach. Mowa tu np. o projektantach samochodów oraz dróg. Wspólne wnioski oraz działania mogą skutecznie wpłynąć na bezpieczeństwo. Efekty projektu to między innymi automatyczne hamowanie przed zidentyfikowaną przeszkodą czy też wskazanie właściwego toru jazdy dla zmęczonego kierowcy.

BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ MIASTA SĄ DLA CIEBIE PRIORYTETEM? DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TECHNOLOGII, KTÓRE
CI W TYM POMOGĄ! ZADZWOŃ DO NAS
LUB WYPEŁNIJ KRÓTKI FORMULARZ
I OTRZYMAJ OFERTĘ DLA SWOJEGO MIASTA